Kurumsal
Kurumsal >
Tüzük
Tüzük
GESAD Tüzüğü
 

İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ, BÖLGELERİ GEMİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

Madde 01: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı; “İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ, BÖLGELERİ GEMİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” dir.

Derneğin İngilizce Adı: “ISTANBUL AND MARMARA AEGEAN, MEDITERRANEAN, BLACK SEA REGIONS TURKISH ASSOCIATION OF SHIP INDUSTRIALISTS” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ   

Madde 02:

Derneğin Merkezi: İstanbul – Tuzla

Derneğin Adresi: Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Aygün

 Sokak Göl Evleri E blok D: 2 Tuzla 34944 İSTANBUL

DERNEĞİN AMACI, YAPACAĞI ETKİNLİKLER VE FAALİYET ALANI     

Madde 03:

 

A) DERNEĞİN AMACI;

 

1 - Her türlü su ve deniz araçları tasarım, inşa, imalat, donanım, yan sanayi ve üretimi, temsilcilik, teçhizat bakım ve onarımları, lojistik ve tedarik, deniz ulaşımı ile ilgili konularda ve diğer sanayi kollarında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında iş birliği ve dayanışma sağlamak,

 

2 - Türk Gemi Sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak,

 

3 - Ülke gemi sanayisinin uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak, Pazar payını arttırmak, bu konuda rekabet gücünün artması için teknolojik gelişmelere yönelik Araştırma – geliştirme çalışmalarına katılmak, çalışmalarla ilgili ulusal ve uluslararası sektörel kuruluşlar, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, kamusal kuruluşlar ile üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak,

 

4 - Yurtiçinde ve yurtdışında platformlarda yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına doğrudan iştirak etmek, gelir ve desteklerden istifade etmek ve üyelerin teknik ve ekonomik istifadelerini sağlamak,

 

5 - Gemi sanayi sektörünün ve tüm üyelerinin her türlü sorunlarının; ülke kurum, kuruluşlar ve uluslararası platformlar ve teşkilatlar nezdinde girişimlerde bulunularak çözüm sağlamak,

 

6 - Ülkemiz gemi sanayinin gelişmesi ve kalkınması açısından sosyoekonomik projeler üretmek 4562 Sayılı yasa Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde organize sanayi bölgesi kurmak ve organize sanayi bölgesi kuruluşlarına iştirak etmek, kurucu üye olarak OSB yönetim ve icra organlarına katılmak.

 

7 - Yazılı ve görsel yayında bulunmak, kendi yayın organı ve diğer görsel ve yazılı yayın organları ile sektörel ve diğer konularda kamuoyunu bilgilendirmek,

 

8 - Ulusal ölçüde mesleki eğitim programları ve kursları düzenlemek iştirak etmek, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla düzenlenen mesleki eğitim programlarına iştirak etmek ,

 

9 -   Sektörümüzle ilgili iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılan çalışmalara iştirak etmek değişen kuralları ve alınan kararları tüm sektöre ve üyelere duyurmak,

 

10 - Ülkenin ekonomik hedeflerine uygun şekilde hedefler belirlemek, hedeflerin gerçekleşmesi yönünde kamusal kesim ve diğer ilgili kesimlerle ortak çalışmalar yaparak ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmak,

 

11 - Gemi sanayi ve denizcilik sektörüne ve ülke ekonomisine katkıyı arttırmak en üst düzeyde temsilini sağlamak için , Deniz Sanayi Odasını Kurmak ve diğer sanayi dalları ve sektörlerden üyeler almak .

 

B) DERNEĞİN AMACINI YERİNE GETİRMEK İÇİN;

 

1 - Yurtiçinde ve yurt dışında şubeler açmak,

 

2 - Gemi sanayinin kalkınması ve uluslararası teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak üzere toplantılar, forumlar, seminerler düzenlemek,

 

3 - Faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilimsel çalışmalar, gösterimler, sergiler düzenlemek ve bu tip faaliyetlere katılarak üyelerini bilgilendirmek.

 

4 - Üyeleri arasında birlikteliği sağlamak için balo, eğlence, yemek, ve geziler düzenlemek,

 

5 - Dernek üyeleri ile sektörün tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak, üyelerinin katılımı için koordinasyon sağlamak, yönlendirmek ve yardımcı olmak.

 

6 - Yayın faaliyetlerinde bulunmak üzere yasalar çerçevesinde dergi ve gazete çıkarmak radyo – televizyon yayınları hazırlamak, yayınlatmak, bu tür kuruluşlardan faydalanmak.

 

7 - Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm Devlet Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşlar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Sektörel kuruluşlar ve ilgili yetkili kişiler nezdinde girişimlerde bulunmak.

 

8 - Uluslararası aktif faaliyetlerde bulunmak, işbirliği yapmak üzere uluslararası dernek, birlik ve federasyonlara üye olmak, kurul ve yönetimlerinde yer almak.

 

9 - Mesleki yayınları izleyip arşiv oluşturmak plan ve projeler yapmak, yarışmalar düzenlemek ödül ve destek vermek, sonuçlarını uygulamaya koymak.

 

10- Üyelerinin mesleki çalışmalarında, dinlenme ve moral gereksinimlerinde yararlanabilecekleri tesisler kurmak,

 

11 - Taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya verebilmek, ücretsiz veya ücret karşılığı kullanabilmek.

 

12 - Dernek üyeleri ile çeşitli kuruluşlara hizmetler vermek ve derneğe gelir sağlamak için iktisadi işletme veya işletmeler tesis etmek.   

 

C) DERNEĞİN FAALİYET ALANI

    Derneğin faaliyet alanı  bütün TÜRKİYEDİR.  

 

DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Madde 04 –

 

Derneğin kurucu üyelerinin Ad ve Soyadları, Meslek veya Sanatları, İkametgâhları, Uyrukları ile yetkili temsilcisi oldukları tüzel kişilerin unvanları aşağıdadır:

 

01 – ZİYA GÖKALP – İşletmeci; Tuzla Aydıntepe Mahallesi, Refah sok. No: 6, TC uyruklu; GÖKALP Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

02 – İBRAHİM KUDRET RODOPMAN – Yüksek mühendis; Beşiktaş, Akat Mah. 5.Gazeteciler sitesi, 7.Gazeteciler Apt. No:7, D:24; T.C uyruklu; POSEYDON Denizcilik Ltd. Şti.

03 – YÜCEL GÜNDOĞDU – İşletmeci; Tuzla, Postane Mah. Yalı boyu Cad. No:14 D:2; T.C uyruklu; GÜNDOĞDU Gemi Yan San. ve Denizcilik Ltd. Şti.

04 – AHMET GÖKALP – İşletmeci: Tuzla, Aydıntepe Mah. Refah Sok. No:6; T.C uyruklu; GÖKALP Gemi ve Onarım San. Ltd. Şti.

05 – ALİ KOCATEPE – Kaynakçı; Tuzla, İçmeler Mah. Kanarya Sok. No:15 D:2; T.C uyruklu; KOCATEPE Gemi Çekek ve İnşa San. Ltd. Şti.

06 – SALİH YÜKSEL – İşletmeci; Kadıköy, Sahrayıcedid Mah. Ferit Bey Sok. No:30 Abdi bey Apt. D:2;T.C uyruklu; MUSTAFA YÜKSEL Denizcilik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

07 – MUSTAFA GÜRSOY – Tornacı; Kartal, Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. G–47 Sok. No:12;T.C. uyruklu, GÜRDESAN Gemi Makine San. Tic. Ltd. Şti.

08 – HASAN POLAT – İmalatçı; Pendik, Güzelyalı Mah. Karapınar Cad. No:06 Müstakil Apt. D:3; T.C uyruklu; HAK-Pİ Gemi Yan. San. Tic. Ltd. Şti.

09 – ÖZDEMİR ATASEVEN - İşletmeci; Pendik, Bahçelievler Mahallesi, İnci Sitesi,  C Blok No:3 D:16; T.C uyruklu; ATASEVEN Gemi İnşa San. ve Tic Ltd. Şti.

10 – MEHMET İRFAN YALÇINKAYA – Gemi İnşa; Kadıköy, Atatürk Mah. Ataşehir 44Ada,Gardenya, No:3/9,D:33;T.C uyruklu; GİMSA Gemicilik ve Mobilya San. Tic.Ltd. Şti

11 – AHMET HAKAN ŞEKERCİ – Ticaret; Kadıköy, Göztepe, Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No:50-1 D:10; T.C uyruklu; ŞEKERCİLER Denizcilik Ltd. Şti.

12 – NAİL GÖKER – Ticaret; Kadıköy, Caddebostanı, Noter Sokağı, No: 26, Meliha Apt. D:4; T.C uyruklu; CİHAN MARİN  Sanayi  ve Ticaret  Limited  Şirketi

13 – İRFAN AHMET ÖLÇER – İşletmeci; Üsküdar, Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. No: 70 Petek Sitesi, A – 2, B Blok D:6; T.C Uyruklu; ÖZIŞIL Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI

Madde 05 –

 

a) 18 Yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

 

b)  Tüzel veya gerçek kişi üyeler için, Deniz Ticaret Odası veya  Sanayi Odası veya  Ticaret Odasına kayıtlı veya vergi mükellefi olmak

 

c) Dernekler Kanununa göre, üyeliğe engel bir suç nedeniyle mahkûm olmamış bulunmak.

 

d) Dernekler ile ilgili yasalarda belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında bulunmamak.

 

e) Dernek Tüzüğünü okuduğunu, üye olmak istediğini, Tüzükte yazılı ve yetkili kurullar tarafından ilerde alınabilecek kararlara göre belirlenecek yükümlülükleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmek.

 

f) Derneğin en az iki üyesi tarafından üyeliğe kabul edilmesi için Yönetim Kuruluna teklif edilmiş olmak.

 

g) Üyeliğe kabul edildiği, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde kendisine tebliğ edilmek.’

 

h) Derneğe üye olmak için her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek olan dernek giriş aidatını ödemek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEKTEN ÇIKMAK VEYA ÇIKARILMAK

Madde 06 –

 

a)         Her üye istediği zaman istifasını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirerek Dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Ancak üye bulunduğu sürede tahakkuk etmiş aidat ve Tüzük uyarınca belirlenmiş borçlarını ödemek zorundadır.

 

b)        Vecibelerini belirli sürede yerine getirmeyen, Tüzük hükümlerine, yetkili organların kararlarına uymayan, genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunan üyeler Yönetim Kurulu tarafından, sözlü veya gerekirse yazılı olarak uyarılır. Dernekten çıkarılacağı ihtar edilir.

 

c)         Yönetim Kuruluna başvurarak kendini savunmayan, uyarılara rağmen hareketlerini düzeltmeyen üyenin Dernekten çıkarıldığı, temsilcinin de bu sıfatla görev yapamayacağı, yazılı olarak tebliğ edilir. Gerektiğinde, savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

h)        Üyelik aidatlarını, sair mali yükümlülüklerini iki aydan fazla geciktirenler hakkında

 

(b) fıkrası hükmü uygulanır ve Dernek alacağının tahsili için kanuni yollara başvurur.

 

ONUR ÜYELİĞİ

Madde 07 –

 

Derneğin amaçlarını benimseyen ve çalışmalarını destekleyen gerçek ve tüzel kişiler, Derneğin eski üyeleri, Yönetim Kurulunun veya en az (5) beş üyenin teklifi üzerine, Genel Kurulun kararı ile “ONURSAL ÜYE” olarak kabul edilebilirler. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, dileklerde ve önerilerde bulunabilirler; ancak oylamaya katılamazlar, aidat ve sair ödemelerden sorumlu olmazlar.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 08 –

 

Derneğin organları:

e)         Genel Kurul

f)         Yönetim Kurulu

g)         Danışma Kurulu

h)        Denetleme Kurulu’ndan ibarettir

 

 

 

 

 

Madde 09 – ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR

 

Derneğin faaliyet alanında, devamlı veya belirli bir süre için, danışmanlık, araştırma ve geliştirme veya sair konularda çalışmalar veya temsilcilik yapmak üzere görevlendirilecek kişilerin yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı bir yönetmelikle belirlenir.

 

GENEL KURUL

Madde 10 –

 

Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır.

 

a) Genel Kurul, her yıl, Mart ayında, Yönetim Kurulunca hazırlanan “Gündem”i görüşmek üzere ‘YILLIK OLAĞAN TOPLANTI’ ya davet edilir. Yönetim Kurulu seçimi 2 (2) yılda bir yapılır.

 

b) Aidatlarını ve Tüzük uyarınca kesinleşmiş sair ödemelerini yapmış olan üyelerin toplantıya katılmaya ve oy kullanmaya hakkı vardır.

 

c) Üye defterine kayıtlı üyelerin tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplantı açılabilir. Yeterli sayıda üyenin katılmaması halinde, 12. Maddenin A fıkrası uygulanır. Toplantının aynı ‘Gündem’i görüşmek üzere yapılacağı davet yazısında ve ilanında belirtilir.

 

d) Kayıtlı üyelerin en az beşte birinin veya Denetleme Kurulunun yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu en geç bir ay içinde “OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI” ya davet eder. Görüşülüp karar verilmesi gereken konulara göre hazırlanan ’Gündem’ ve ‘Davet yazısı’ usulüne uygun şekilde ilan edilir veya ilgililere duyurulur.

 

e) Genel Kurul bir ay içinde toplanamadığı takdirde, bir üyenin veya denetçinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimliğinde yapılacak duruşma sonunda (3) üç üye toplantının yapılması ile görevlendirilir.

 

f) Tüzel kişi üyeler Genel Kurul’da, firmayı temsil ve ilzam etmeye yetkili oldukları Ticaret Sicilinde tescil edilmiş kişiler tarafından temsil edilirler.

 

g) Tüzel kişi üye, temsilcisinde değişiklik olduğunu en kısa zamanda bildirmek ve bu kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeyi de ibraz etmek zorundadır.

 

h) Derneğin ‘Kurucu’ Üyeleri dışında, üyelik için başvuran gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkili temsilcileri Derneğe kabul edildikten sonra Olağanüstü Genel Kurul ve Genel Kurul toplantılarında oy kullanabilir, Yönetim ve Denetim Kurullarında veya Meslek Odasında aday olup görev alabilirler.

 

 

 

 

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 11 –

 

a)         Yönetim, Danışma ve Denetleme Kurullarını görev yapmak üzere seçer. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. Yıllık Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında üyeler tarafından gerek görülür ve “Gündem”e alınması kabul edilirse, kurulların bir kısmının veya tamamının, asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılabilir. Seçilenler, ayrılan üyelerin iki senelik sürelerinin sonuna kadar görev yaparlar. Genel Kurul, gerek gördüğü takdirde 9. maddede yazılı diğer organları seçer, görevlerini ve sürelerini belirler.

 

b)        Dernek Tüzüğünün maddelerinde değişiklik yapmak, yeni maddeler ilave etmek, bazı maddeleri veya bölümleri kaldırmak.

 

c)         Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, değerlendirilmesi, kabul edilmesi veya edilmemesi, kurulların ibra edilmesi veya edilmemesi.

 

d)        Yönetim Kurulunun hazırladığı gelir ve gider tabloları ile gelecek yıla ait bütçenin görüşülmesi; aynen veya değiştirilerek kabulü veya ret edilmesi.

 

e)         Dernek için gerek görülecek taşınır veya taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

f)         Derneğin federasyona katılması veya ayrılması; burada çalışacak Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin veya atanacak temsilcinin yetki ve görevlerinin belirlenmesi.

 

g)         Derneğin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi.

 

h)        Mevzuat veya Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul tarafından yapılması gerekecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI USULÜ

Madde 12 –

 

a)   Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

b) Genel Kurul belirtilen gün ve saatte, Dernek merkezinde veya ilan edilen mahalde toplanır. Üye listesinin imzalanması suretiyle yoklama yapılır. Yönetim, Danışma ve Denetleme Kurullarının üye sayısının iki katından az olmamak kaydıyla, kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunduğu imzaların kontrolü suretiyle tespit edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı veya Kurulun bir üyesi tarafından toplantının açıldığı bildirilir.

 

c) Yeterli sayıda üyenin katılmamış olması durumunda tutanak düzenlenerek toplantının en erken bir hafta sonraya ertelendiği hazır bulunanlara ve bir yazı ile ilgili makama bildirilir.

 

d) Yönetim, Danışma ve Denetim Kurullarının üye sayısının iki katından az olmamak kaydıyla, sayıya bakılmaksızın, hazır bulunan üyelerle toplantı açılır. ‘Gündem’deki konuların görüşülmesine başlanır, hazır bulunanların çoğunluğunun oylarına göre karar alınır.

 

e) Bu toplantıda da yeterli sayıda üyenin katılmaması halinde durum bir tutanakla ilgili makama bildirilir ve gazete ile toplantının ertelendiği ilan edilir.

 

f) En geç iki ay içinde, aynı merasime uyularak toplantının yapılması zorunludur ve toplantı tekrar ertelenemez.

 

g) Toplantı açıldıktan sonra Genel Kurulu yönetecek bir Divan Başkanı ile yeteri kadar başkan yardımcısı ve tutanakları düzenleyecek kâtiplerin seçimi yapılır.

 

h) Toplantı sonunda bütün tutanaklar Başkan ile Başkan Yardımcıları ve kâtipler tarafından imzalanarak Başkana teslim edilir. Seçim yapılmış ise, Yönetim, Danışma ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri, tarihleri, meslek ve ikametgâhlarını gösteren liste, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, Denetleme Kurulu raporu, mali rapor, bütçe, toplantı tutanağı, toplantıya katılan üyelerin imzaladığı yoklama listesi ile Tüzük değişikliği yapılmış ise ilgili maddelerin eski ve yeni şekilleri de (7) yedi gün içinde, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine, bir yazı ekinde teslim edilir.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, sonuç bildirim tutanağı imzalanarak bu tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

 

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine;

 

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

 

TOPLANTIDA ĞÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 13 –

 

Genel Kurul toplantısında yalnız ‘Gündem’de yazılmış bulunan konular görüşülür. Toplantıda Hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular da gündeme ilave edilir.

 

YÖNETİM KURULU VE DANIŞMA KURULU

Madde 14 –

 

a) Genel Kurul’un yetki alanı dışında kalan çalışmalar Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

 

b) Yönetim Kurulu (7) yedi ve Danışma Kurul (5) dört asil üye ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

 

c) Yönetim, Danışma ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından en az bir fazlasının Genel Kurul’a ve seçime katılmış olması şarttır.

 

d) Kurulların üyeliklerine katılacak gerçek kişilerin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunun Ticaret Sicilinde tescil edilmiş bulunması zorunludur.

 

e) Yönetim, Danışma ve Denetleme Kurulları üyelerinin seçimleri gizli oyla, oyların sayılması da bu iş için görevlendirilen en az üç üye tarafında açık olarak yapılır.

 

f)  Üyeler aday olduklarını bizzat kendileri bildirirler veya diğer üyeler tarafından teklif edilir ve Divan Başkanlığınca ilan tahtasına yazdırılır.

 

g)  Kurullara seçilecek asil ve yedek üye sayısında aday ismi oy pusulasına yazılarak Divan Başkanlığına teslim edilir ve oy kullananlara ait liste de imzalanır.

h) Sayım sonunda en çok oy alanlar asil, kalanlar yedek üye seçilmiş olurlar. Asil ve yedek üyelerin son sırasında eşitlik olması durumunda yalnız bu kişiler arasında kesin sırayı belirlemek için aynı şekilde tekrar seçim ve sayım yapılır. Asil üyelerden ayrılan oldukça sıradaki yedek üye göreve davet edilir.

 

i) Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler en geç (7) yedi iş günü içinde toplanıp açık veya gizli oylama ile Başkan; Başkan yardımcısı, Genel sekreter ve Muhasip üye seçerek görev bölümü yapar, yetkilerini belirlerler.

 

j) Yönetim Kurulu, her ay en az bir defa, önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrısız olarak dernek merkezinde, Danışma Kurulu üyelerinin de katılımı ile toplanmak zorundadırlar. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan yardımcısı yönetir. Her ikisi de hazır değilse toplantı en yakın bir güne ertelenir. Mazeretsiz olarak üst üste (3) üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Görüşülen konular ve alınan kararlar karar defterine yazılır ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Danışma Kurulu üyeleri de görüşlerini bildirirler ancak oylamaya katılmazlar.

 

k) Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulunun yedek üyeleri de görevlendirildikten sonra toplantı için yeter sayı sağlanamıyorsa Denetim veya Danışma Kurulu üyeleri Genel Kurulu bir ay içinde Olağanüstü Toplantı yapılması için davet eder.

 

m) Davet yapılmadığı ya da Toplantının yapılamaması halinde  üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 15 –

 

a) Yönetim Kurulu biri başkan veya başkan vekili olmak üzere en az (4) dört üye ile toplanır.

 

b) Karşı oyların eşit çıkması halinde, başkan veya vekilinin bulunduğu tarafın oylarına göre karar verilmiş sayılır.

 

c) Yönetim Kurulu üyeleri, aralarındaki görev bölümüne göre, derneğin sevk ve idaresiyle, her konudaki faaliyetlerinden üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edilmesinden sorumlu olup imza yetkisinin nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karara göre imza sirküleri düzenlenir.

 

DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ VE İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 16 –

 

a)  Denetleme Kurulu  3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda uygulanan usule göre, Genel Kurulca seçilir.

 

b) Kurul, iç denetimi Dernekler Kanununa ve Dernekler Tüzüğüne göre yapar. Denetim alındı belgeleriyle gider belge ve pusulalarının gelir – gider defterine işlenip işlenmediği, gelir – gider faturalarının farkının banka, kasa ve avans olarak elde bulunup bulunmadığının araştırılması biçiminde olur. Eğer dernek organlarına ve görevlilerine tüm dernek işlem ve işlevlerinde yol gösterir nitelikteki yönetmelikler Genel Kurulca yürürlüğe konmuşsa bunlar da bir iç denetim dayanağı oluşturabilir. Başka kararlar koyan ve Genel Kurulca kabul edilmiş yönetmelik varsa, işlevde bu kurallar izlenir.

 

DERNEĞİN DEFTERLERİ

MADDE 17-

 

Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

 

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ  

Madde 18 –

 

a) Aylık aidat 150 Türk Lirasıdır. Derneğe yeni girecek üyelerden, Yönetim Kurulunun oluru ile minimum 5,000.- TL, maksimum her üyenin, kuruluştan yeni üyenin başvuru tarihine kadar ödediği aidat bedeli toplamı aidat olarak alınır. Aidat tutarları ve ödeme zamanları her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

b) Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, konser, seminer, konferans, spor yarışması, temsil ve eğlence gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

 

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde alınacak bağış ve yardımlar.

 

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 

e) Dernek, İçişleri Bakanlığının izni olmadan, yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden bağış veya yardım alamaz.

 

f) Dernek, siyasi partilerden, işçi, işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve bunlara yardımda bulunamaz.

 

g) Her türlü gider, Yönetim Kurulunun kararına göre yapılır ve muhasebe usul ve prensiplerine göre işlenir.

 

h) Mesleki ve sosyal konulardaki bağış ve yardımlar, Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.’

 

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 18/ A:

 

Dernek yıllık bütçesinin % 20 sine kadar Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir. Yıllık bütçenin % 20 sinin üzerindeki borçlanmalarda Genel Kurulun onayı olmadan borçlanma yapılamaz.

 

GELİR VE GİDERLERDE,  DEFTERE İŞLEMEDE USUL

Madde 19 –

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreleri en çok bir yıl olmak ve de açıkça belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asil üyeleri  için yetki belgesi düzenlenmesi gerekmez.

 

 

 

Süresi biten yetki belgeleri yukarıdaki fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

 

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 20 –

 

Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile Tüzük değişikliği yapılabilmesi için ise genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

 

Tüzük değişikliği için kararlar katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 oranında çoğunluğu ile alınabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 21 –

 

a) Oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin Genel Kurul toplantısına katılmış ve Derneğin feshi için oy kullanmış olması zorunludur.

 

b) Yeterli çoğunluğun sağlanamamış olması halinde ikinci toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyları ile Derneğin feshine karar verilebilir.

 

c) Derneğin feshi için verilen karar, Yönetim Kurulu tarafından (5) beş iş günü içinde yazı ile mülki amirliğe bildirilir.

 

d)Derneğin feshi durumunda tasfiye işlemi, Genel Kurulun alacağı karara göre, Genel Kurul toplanamıyorsa, Yönetim Kurulunun oluşturacağı üç kişilik bir Kurul tarafından, Dernekler Kanununa ve Türk Medeni Kanunundaki ilgili hükümlere aykırı olmayacak şekilde yürütülür.

 

DERNEĞİN TASFİYESİ

Madde 22 –

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İMEAK GEMİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

 

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

 

YASAK VE İZNE BAĞLI FAALİYETLER

Madde 23 –

 

Dernek yöneticileri ve üyeleri, Tüzükte belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine aykırı şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz ve beyanda bulunamaz, bu yoldaki hareketleri teşvik edemezler. Derneğin yönetici ve üyeleri 5253 sayılı Kanununda dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunamazlar.

 

TÜZÜKTE YAZILI OLMAYAN HUSUSLAR

Madde 24 –

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Gemi Sanayiciler Derneği 2013 Tüm Hakları Saklıdır.