Kurumsal
Kurumsal >
Hakkımızda
Hakkımızda
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri
Gemi Sanayicileri Derneği
(GESAD)
 
 
2000 Yılında Türk Denizciliğe ve Gemi sanayine hizmet eden  13 müteşebbisin  bir araya gelerek kurmuş olduğu bir dernek olan GESAD’ın bu gün üye sayısı yüksek bir kapasiteye sahiptir. 
 
Amacımız
Her tür gemilerin ve deniz araçlarının çeşitli donanımları, bakım ve onarımları ile ilgili konularda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği ve dayanışma sağlamak; Türk gemi sanayinin gelişmesi için katkıda bulunmak; dernek üyelerinin ve yaptıkları çalışmaların sektör içinde tanınmalarına, iş olanaklarından ve teknolojik gelişmelerden bilgi edinmelerine, personelin eğitimine yardımcı olmak genel amaçlarımız arasındadır.
 
Tüm deniz endüstrisini ve Gemiciliğini 21. yüzyılda daha ileriye götürebilmek, sektörü her yönüyle temsil edebilmek, uluslar arası pazarda daha kuvvetli varlık göstererek saygınlık kazanılmasını sağlamak ve üyelerimiz arasındaki koordinasyon ile dayanışmayı kolaylaştırmak, çalışanların eğitimini ve deneyimlerini geliştirmek amacı  ile kurulmuştur.
 
Faaliyetlerimiz 
Kuruluşundan bu güne kadar Türk gemi sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak amacı ile çalışmalarını sürdüren dernek, öncelikli olarak gemi sanayinde çalışan personelin eğitimine katkı sağlamak amacı doğrultusunda uluslar arası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak sektörün dünya denizciliğinde önde gelen ülkeler arasına girmesine yardımcı olmuştur.
 
Bu amacını gerçekleştirmek için 2004 yılında uluslar arası kuruluşlar ile görüşmeler yapılmıştır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen MEDA Projesi kapsamında Avrupadan gelen Eğitmenler ile derneğimiz de 2006 ve 2007 yıllarında Eğitim  seminerleri düzenlenmiştir.
 
Önemli faaliyetlerimizden biride Tuzla da Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için yaptığımız çalışmadır.Kurulması düşünülen Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arazisinin en kısa zamanda tahsisi için çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Bu amaç doğrultusunda 2006 yılında gerekli kurum ve kuruluşlara ilk müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. Yapılan görüşmeler neticesinde üyelerimize yer tahsisi talebimiz olumlu karşılanmıştır.  Halen çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Bunun yanı sıra Türkiye mega yat piyasasında olumlu ilerlemeler kaydetmekte, üretilen yatların boyutları artmaktadır.Bu nedenle ihracat esnasında zorluklar meydana gelmektedir. Bu sorunun aşılması ve ihracat katkımızı arttırmak için derneğimiz üzerine düşen görevi yaparak Yeni Tersane ve Yat inşa Yerleri açılması için kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapmaktadır.
   
2004 yılında Yalova – Altınova bölgesinde derneğimiz üyesi  40 müteşebbisin  bir araya gelerek kurmuş oldukları Altınova Yatçılar Kooperatifi 2006 yılında gerekli izinleri alarak yat inşa yerleri yapılması için çalışmalarına başlamıştır.
 
Önemli faaliyetlerimizden biri ise dernek adına çıkartmış olduğumuz “GESAD DERGİSİ” dir.
 
 Amacımız bu dergi ile sesimizi daha iyi duyurabilmek, sektörümüzün ve üyelerimizin sorunlarını dile getirmek, yapmış olduğu çalışmaları, başarıları Türkiye ve Uluslar arası Platformlarda en iyi şekilde temsil etmektir.
 
2007 yılında TÜBİTAK ile ortaklaşa yürütülen Türk Denizcilik Platformunun Kurulması için müracaat yapılmıştır. Halen kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
 
 
Hedeflerimiz
Dernek olarak uzun vadeli en büyük hedefimiz Türk Gemi inşa sanayisini ve Denizciliğini dünyada da kalıcı bir marka olarak hep zirvede tutmak bunun için çalışmalar yapmaktır. 
 
 Ayrıca önümüzdeki büyük hedeflerin başında kuruluş çalışmaları devam eden Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) nin  faaliyetine başlamasıdır.
 
Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz zaman sektörümüzde 200 den fazla yeni fabrika ve 25.000 de fazla kişiye istihdam sağlayarak ülkemize ve sektörümüze büyük katkı sağlamış olacağız.
Gemi Sanayiciler Derneği 2013 Tüm Hakları Saklıdır.